Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2015:1609
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-00221

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende is te laat in hoger beroep gekomen. Het Hof acht deze termijnoverschrijding niet verschoonbaar. De vele activiteiten bij de begeleiding van een derde met een psychiatrische aandoening, de daaruit voortvloeiende vermoeidheid met als gevolg een vergissing in de uiterste datum waarop het hoger beroepschrift moest zijn ingediend, vormen geen reden om te oordelen dat belanghebbende redelijkerwijs niet in verzuim is geweest ten aanzien van het niet tijdig indienen van het hoger beroepschrift.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug